IO5 - Αναφορά Συστάσεων Πολιτικής

REMOTE CTRL Παραδοτέα IO5 - Αναφορά Συστάσεων Πολιτικής

Όταν η σύλληψη μιας ιδέας μπορεί να αυξήσει τα οφέλη των εργοδοτών, να βελτιώσει την ευεξία των εραζομένων και να βοηθήσει την επανεργοποίηση του περιβάλλοντος, οι καθοδηγητές πολιτικής οφείλουν να την καταγράψουν. Οι εταίροι του REMOTE CTRL αναμφίβολα θα εντοπίσουν μία σειρά πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της εξ αποστάσεως εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Όλη η αξιόλογη αποκτηθείσα εμπειρία θα κοινοποιηθεί με μία δημοσιευμένη Έκθεση Πολιτικής.

Με πολλούς τρόπους, σε ένα επιπέδου Erasmus+ πρόγραμμα, το REMOTE CTRL αποτελεί εγχείρημα. Είναι εγχείρημα να δει κανεί πώς μία κοινοπραξία εταίρων μπορεί να εκτελέσει ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως από την αρχή μέχρι το τέλος, να προβλέψει την πιθανότητα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ενδεχομένως εγείρονται, και κατόπιν, να συνοψίσει όλη τη μάθηση και να τη διαμοιράσει στις επιχειρήσεις, σε εκπαιδευτές, εργαζομένους και καθοδηγητές πολιτικής. Η καινοτομία συνίσταται στο ότι το πλαίσιο Erasmus+ είναι κατ’ ουσίαν αυτό: πρόκειται για "στήριξη".

Η Έκθεση Πολιτικής θα παρέχει μία σειρά συστάσεων πολιτικής βασισμένων στην εμπειρία των εταίρων, στην επίδραση αυτού του προγράμματος μέσα σε βραχύ χρονικό διάστημα, στη δυναμική του για περαιτέρω ανάπτυξη του μοντέλου REMOTE CTRL και στην πιθανή ένταξη των πηγών που εκπονήθηκαν.
Η Έκθεση Πολιτικής θα συνυπολογίσει το ρόλο όλων των εμπλεκομένων μερών διασφαλίζοντας τη μέγιστη άντληση οφελών από τις τεχνολογίες αιχμής μέσω υπεύθυνης εξ αποστάσεως εργασιακής στρατηγικής που βασίζεται στα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία.
Η Έκθεση Πολιτικής θα αναλάβει επίσης τον ουσιώδη ρόλο της ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτών ΕΕΚ για την επίτευξη ποιοτικών μαθησιακών στόχων κατά την εργασία σε τεχνολογικά υποβοηθούμενα περιβάλλοντα.

Τέλος, η Έκθεση Πολιτικής θα αξιολογήσει την εμπειρία από το πρόγραμμα σε 8 διαφορετικές χώρες και θα κάνει συστάσεις πολιτικής αλλαγής στη βάση αυτής της εμπειρίας. Θα συνυπολογίσει τα πεδία με τα οποία η προσέγγιση πολιτικής αλλαγής ενδεχομένως συσχετίζεται και τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από το νέο μοντέλο που αναπτύχθηκε.