IO5 - Toimintatapasuositukset

REMOTE CTRL Tuotokset IO5 - Toimintatapasuositukset

Kun syntyy konsepti, jossa työnantajille syntyy voittoja, työntekijöiden onnellisuus ja hyvinvointi lisääntyvät ja ympäristöä voidaan kehittää, on myös päättäjien syytä huomioida se. REMOTE CTRL projektikonsortio löytää epäilemättä useita positiivisia ja negatiivisia puolia etätyöskentelystä projektin etenemisen aikana. Kaikki saadut kokemukset ja jakamisen arvoinen tullaan jakamaan Toimintatapasuositukset -dokumentissa.

Toimintatapasuosituksissa annetaan joukko toimintatapoihin liittyviä suosituksia, jotka perustuvat projektikonsortion kokemuksiin, hankkeen suhteellisen lyhyessä ajassa saavutettuihin vaikutuksiin, REMOTE CTRL -mallin jatkokehityspotentiaaliin ja mahdollisiin resurssivaikutuksiin. Toimintatapasuosituksissa tarkastellaan kaikkien mukana olevien osapuolten roolia sen varmistamiseksi, että kaikkialla läsnä olevista tekniikoista saadaan mahdollisimman paljon hyötyä vastuullisilla etätyöstrategioilla, jotka perustuvat käytettävissä oleviin digitaalisiin työkaluihin.

Toimintatapasuosituksissa käsitellään myös ammatillisen koulutuksen ohjaajien keskeistä roolia laadukkainen oppimistulosten saavuttamisessa erityisesti työskenneltäessä tekniikkaa parantavissa ympäristöissä.

Lopuksi, toimintatapasuosituksissa arvioidaan projektipartnereiden kokemuksia kahdeksassa eri maassa ja tehdään ehdotuksia toimintatapojen muuttamisesta kokemuksiin pohjautuen. Siinä pohditaan miksi toimintatapojen muutoksella voi olla merkityksellistä ja millaisia kustannusvaikutuksia kehitetyllä uudella mallilla voisi olla.  

 

O5 REMOTE CTRL Policy Paper

Lataa

Katsele verkossa