IO3 - Täydennyskoulutusohjelma

REMOTE CTRL Tuotokset IO3 - Täydennyskoulutusohjelma

Ammatillisen koulutuksen ohjaajien täydennyskoulutusohjelma on tarkoitettu kouluttajille, ohjaajille, työvoimaviranomaisille jne. Se sisältää 40 tuntia perehdyttämismateriaaleja. Koulutuksessa esitellään uudet kehitetyt etätyöskentelyä käsittelevät  koulutusmateriaalit  sekä tutustutaan uusiin lähestymistapoihin, joita tarvitaan uusien avaintyökalujen tehokkaaseen käyttämiseen ja integroimiseen jokapäiväiseen työskentelyyn. Tämän täydennyskoulutusohjelman osan painopiste on varmistaa, että ammatillisen koulutuksen ohjaajat, työnantajat, yritysjohtajat ja työntekijät ovat tietoisia uusista kehitetyistä resursseista ja osaavat käyttää niitä niin, että  he pystyvät tukemaan käyttäjiä heidän etätyössään.

Täydennyskoulutusohjelma tarjoaa myös ajantasaista oppimateriaalia Euroopan työmarkkinoiden uusista suuntauksista, kuten tiettyjen työtehtävien digitalisoitumisesta ja automatisoitumisesta, koneoppimisen ja tekoälyn edistymisestä jne.  Täydennyskoulutusohjelma sisältää myös joitain yksinkertaisia ​​tapaustutkimuksia siitä, kuinka etätyö on toiminut menestyksekkäästi aiemmin monissa yrityksissä ja työntekijöillä. Koulutuksessa tutustutaan myös uusiin etätyöympäristöihin verkossa sekä kouluttajien erilaisia ​​rooleja näissä ympäristöissä. 

Materiaali on saatavilla helmikuuhun 2022 mennessä.