IO2 - REMOTE CTRL Työkalupakki työntekijöille

REMOTE CTRL Tuotokset IO2 - REMOTE CTRL Työkalupakki työntekijöille

REMOTE CTRL -projektin toinen tavoite on tukea työntekijöitä etätyöskentelyssä. Työnantajien ja etätyöntekijöiden tarpeet ovat melko erilaiset, ja tämä työkalupakki vastaa tähän tarpeeseen. 
REMOTE CTRL -projektin kehittämän etätyökalupaketin tarkoituksena on kehittää työntekijöiden etätyötaitoja. Työkalupakki käsittelee etätyöaihetta kokonaisuutena, ja se käsittääkin 18 etätyöresurssia, jotka tulevat saataville verkkoon MOOC:in kautta kaikilla partnerikielillä. 

18 resurssin työkalupakki koostuu kolmesta ydinteemasta, jotka ovat seuraavat:

1) Valmistautuminen - valmiudet etätyöhön. Näissä materiaaleissa käsitellään seuraavia aiheita: kyky työskennellä etänä tiimissä; virtuaalinen viestintä; ajanhallinta ja organisointitaidot; luova ongelmanratkaisu; aloitekyky ja yrittäjyys; kriittinen ja analyyttinen ajattelu ja kyky kurinalaisuuteen ja tiedon ja käsitteiden soveltamiseen jne.
2) Etsiminen - taidot työnhakuun etänä. Näissä materiaaleissa käsitellään seuraavia aiheita: miten tehdä tutkimusta, miten analysoida tietoja, kuinka kommunikoida virtuaalisesti työnantajien kanssa, miten arvioida omia taitoja, kuinka esitellä itsensä verkkohaastattelussa, valmistautuminen haastattelua edeltäviin arviointeihin ja haastatteluihin, osaaminen ja edut urasuunnittelun yhteydessä.
3) Turvaaminen - taidot etätyön säilyttämiseen. Näissä materiaaleissa käsitellään seuraavia aiheita: nykyisten työmarkkinasuuntausten ymmärtäminen; kuinka parantaa henkilökohtaista digitaalisia taitoja; sopeutumiskyky etätyön roolien muutoksiin; kuinka tutkia tulevaisuuden etätyön osaamistarpeita; pehmeiden taitojen kehittäminen tulevaisuutta varten; kuinka varmistaa urani tulevaisuudessa.

Materiaalit ovat saatavilla kaikilla partnerikielillä maaliskuuhun 2022 mennessä