IO4 - MOOC

MOOC

REMOTE CTRL Rezultaty projektu IO4 - MOOC

REMOTE CTRL MOOC będzie głównym interfejsem edukacyjnym projektu i zaoferuje użytkownikom wciągające środowisko edukacyjne, w którym będą mogli rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i postawy w pracy zdalnej. To środowisko online będzie wspierać pracodawców i pracowników w angażowaniu się we wzbogacające, autonomiczne uczenie się, a także w dokonywaniu samooceny własnych umiejętności i predyspozycji w zakresie pracy zdalnej. Poprzez opracowane zasoby dotyczące pracy zdalnej, użytkownicy będą mieli możliwość interakcji ze znaczną ilością nowych informacji, interpretując je poprzez analizę i ćwiczenia samooceny opracowane w celu wspierania ich w stawaniu się niezależnymi myślicielami.

W ramach MOOC zaprezentowany zostanie pełen zakres zasobów edukacyjnych opracowanych we wszystkich językach partnerów.
Celem MOOC jest zapewnienie użytkownikom przejrzystego środowiska uczenia się, które pozwoli opiekunom VET poprowadzić swoich podopiecznych przez proces uczenia się i ocenić ich wyniki. Będzie on również wspierał edukatorów i uczących się w doskonaleniu ich umiejętności technologicznych i dzieleniu się pomysłami poprzez współpracę z kolegami i odpowiednikami w 8 krajach partnerskich.

Będzie on posiadał wszystkie typowe funkcje mediów społecznościowych, które są obecnie powszechne w środowiskach nauczania online i będzie miał zarezerwowany obszar dostępu na platformie, aby umożliwić edukatorom konsultacje i wymianę z innymi członkami tej sieci.

MOOC zostanie w pełni opracowany we wszystkich językach partnerów do końca stycznia 2022 roku.