IO4 - MOOC

REMOTE CTRL Tuotokset IO4 - MOOC

REMOTE CTRL MOOC  (Massive Open Online Course) on projektin oppimisalusta, ja se tarjoaa käyttäjille kiinnostavan oppimisympäristön, jossa he voivat kehittää tietojaan, taitojaan ja asenteitaan etätyöhön liittyen. Tämä verkkoympäristö tukee työnantajia ja työntekijöitä itsenäistä oppimista ja itsearvioimaan omia etätyöhön liittyviä taitojaan ja kykyjään. Kehitettyjen etätyöresurssien avulla käyttäjillä on mahdollisuus  saada paljon uutta tietoa ja tutustua analyyseihin ja itsearviointiharjoituksiin, jotka on kehitetty tukemaan heitä itsenäiseen ajuatteluun. 

MOOC:ssa on saatavilla kaikki projektissa kehitetyt resurssit kaikille partnerikielillä. 
MOOC:n tavoitteena on tarjota käyttäjille läpinäkyvä oppimisympäristö, jonka avulla kouluttajat voivat ohjata käyttäjiä oppimisprosessin läpi ja arvioida heidän suoriutumistaan. Alusta tukee myös kouluttajia ja oppijoita hienosäätämään teknistä osaamistaan ja ideaoiden jakamista kollegoiden kesken kahdeksassa partnerimaassa. 

MOOC on kehitetty valmiiksi kaikilla partnerikielillä tammikuuhun 2022 mennessä.