Εταίροι του Έργου

REMOTE CTRL Εταίροι του Έργου

Rightchallenge

Ο Σύνδεσμος Rightchallenge είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού ως μέσο κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών.

Μία από τις δυνάμεις μας είναι η διεπιστημονική προσέγγιση και η ικανότητά μας να συγκεντρώνουμε τομείς και κλάδους με τρόπους που έχουν νόημα και έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν αλλαγές. Οι πρωτοβουλίες μας στον τομέα του πολιτισμού περιλαμβάνουν την παροχή προγραμμάτων, μαθημάτων και σεμιναρίων, διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, επισκέψεις σε μέρη ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις για τη λογοτεχνία, ποίηση, ιστορία και άλλα. Αναπτύσσουμε επίσης άλλες πρωτοβουλίες όπως η δυναμική ανάγνωση, η επεξεργασία και η παρουσίαση βιβλίων, εκθέσεων εικαστικών τεχνών, παρουσιάσεων βίντεο χαρτογράφησης και ελαφρών φεστιβάλ. Προωθούμε τον γραμματισμό, ενισχύοντας την πολιτιστική προσφορά ως εργαλείο προσωπικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης.

Contact information