Εταίροι του Έργου

REMOTE CTRL Εταίροι του Έργου

Future In Perspective

Στην οικονομία της γνώσης, το πιο αξιοσημείωτο πράγμα είναι ο ρυθμός της αλλαγής. Η έννοια της εργασίας για τη ζωή ή της ικανότητας για τη ζωή, στην οποία βασίστηκαν πολλές σταδιοδρομίες, στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν, δεν είναι πλέον κατάλληλη. Στο σημερινό κόσμο οι έννοιες της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και η συνεχής ενημέρωση των δεξιοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για τη συνεχή συμμετοχή στην κοινωνία και την οικονομία. Καλώς ήλθατε στον κόσμο του FutureInPerspectiveLimited όπου η αλλαγή, η πρόκληση και η ευκαιρία συμβαδίζουν.

Contact information

διεύθυνση e-mail
jennifer@fipl.eu