BINE AȚI VENIT!

Proiectul REMOTE CTRL este finanțat prin programul Erasmus+, cu o perioadă de implementare cuprinsă între Septembrie 2020 și August 2022.

Pe această pagină web veți găsi informații despre evenimente organizate în cadrul proiectului, dar și despre resursele dezvoltate.

Obiectivele proiectului REMOTE CTRL vizează dezvoltarea competențelor necesare angajaților și angajatorilor să se pregătească și să își desfășoare activitatea profesională la distanță, crescând astfel potențialul de adaptare la noua economice în schimbare, cu tendințe spre digitalizare.

Proiectul REMOTE CTRL își propune să dezvolte resurse de formare personalizate care să răspundă nevoilor angajatorilor, angajaților și tutorilor VET pentru organizarea eficientă a unui mediu de lucru la distanță. Proiectul va sprijini educatorii de prima linie, proprietarii și managerii de afaceri și angajații individuali pentru a face primul pas spre reconstruirea vieții lor sociale, civice și economice, prin adaptarea la munca la distanță.

Proiectul REMOTE CTRL propune următoarele rezultate pentru atingerea acestor obiective:

(1) IO1 - MASTERCLASSES ȘI MANUAL PENTRU ANGAJATORI REMOTE CTRL- cuprinzând un program de formare cuprinzător care va fi livrat printr-o serie de sesiuni de tip master-class pentru a sprijini managerii să își adapteze stilul de management pentru un mediu de lucru la distanță.

(2) Set de instrumente REMOTE CTRL pentru angajați - își propune să dezvolte cunoștințele de lucru la distanță ale angajaților, astfel încât aceștia să poată gestiona cariere la distanță de succes.

(3) Program de formare profesională pentru tutorii VET - acest program va sprijini tutorii VET să profite la maximum de ambele seturi de instrumente, oferind astfel sprijin angajatorilor pe parcursul călătoriei lor în reorganizarea activității profesionale la distanță.

(4) MOOC - MOOC va cuprinde toate materialele create pe durata de viață a proiectului. Accesul va fi gratuit pentru oricine și poate fi accesat de la distanță, de oriunde din lume. MOOC va fi complet optimizat pentru toate dispozitivele și platformele.

(5) Raport privind recomandări de politică - Consorțiul este conștient de faptul că modelul propus în acest proiect are potențialul de a genera o schimbare semnificativă la nivelul politicilor în toate țările participante. Ca atare, un document de politică va reprezenta publicația cheie ce va fi disponibilă la finalul acestui proiect pentru a permite partenerilor să reflecteze pe marginea rezultatelor obținute, să facă recomandări de politică și să influențeze piața muncii și politica VET la nivel național și european.