Partnerzy projektu

Dowiedz się więcej o organizacjach zaangażowanych w projekt

IHK-Projektgesellschaft

IHK-Projektgesellschaft mbH jest dostawcą usług w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Jako organizacja jesteśmy w 100% zależni od Izby Przemysłowo-Handlowej, działamy jako usługodawca i partner Izby Gospodarczej i jej firm członkowskich oraz Izby Rzemieślniczej, Ministerstw i innych instytucji promujących rozwój gospodarczy. W ten sposób w ciągu ostatnich lat stworzyliśmy stabilną sieć skupiającą odpowiednie przedsiębiorstwa, instytucje, regionalnych, a także krajowych i międzynarodowych interesariuszy i uczestników.

 

Ponadto jesteśmy inicjatorem, liderem i aktywnym partnerem różnych partnerstw strategicznych na rzecz sektora VET na poziomie regionalnym i krajowym. Zrealizowaliśmy ponad 40 projektów krajowych i międzynarodowych w różnych programach finansowanych przez UE. Nasz zespół składa się z 60 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, świadczących usługi zarówno dla firm, przedsiębiorstw, instytucji, jak i osób prywatnych.

Firma IHK-Projektgesellschaft mbH stworzyła i stosuje system zarządzania jakością do planowania, tworzenia koncepcji i zarządzania programami edukacyjnymi, projektami i innymi usługami. IKH jest aktywnym członkiem niemieckiego zespołu ekspertów ECVET.

Contact information

Adres strony
https://www.ihk-projekt.de

Adres e-mail
schaefer@ihk-projekt.de