Szkolenie międzynarodowe

C1 Krótkoterminowe szkolenie pracowników

REMOTE CTRL Aktualności i Wydarzenia Szkolenie międzynarodowe

Program doskonalenia zawodowego dla wykładowców VET będzie skierowany do edukatorów dorosłych, pracowników poradnictwa, urzędników ds. zatrudnienia itp. i będzie obejmował 40-godzinne materiały wprowadzające dla pracowników pierwszej linii. Materiały szkoleniowe zostaną opracowane w celu wprowadzenia nowych, opracowanych zasobów pracy zdalnej oraz zidentyfikowania i wyjaśnienia nowych podejść wymaganych do efektywnego wykorzystania i włączenia nowych kluczowych narzędzi do codziennych działań w zakresie wspierania kariery zawodowej. Nacisk na tę część programu szkoleniowego będzie miał na celu zapewnienie, że wykładowcy VET, pracodawcy, liderzy biznesu i pracownicy są świadomi nowych opracowanych zasobów i są pewni, że mogą je wykorzystać do wspierania użytkowników w ich wysiłkach związanych z pracą zdalną.

Wszyscy partnerzy wyślą na to wydarzenie odpowiednich i powiązanych ze sobą specjalistów VET. Ponieważ szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim, wszyscy partnerzy zapewnią, że osoby wybrane do uczestnictwa mają doskonałą znajomość języka angielskiego. Chociaż szkolenie w zakresie doskonalenia zawodowego może być i będzie w przyszłości prowadzone w środowisku lokalnym, jest jasne dla partnerów, że muszą oni skorzystać z możliwości, jaką daje program ERASMUS+, aby zgromadzić małą grupę specjalistów w celu wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem i rozwijania pozytywnych relacji roboczych na przyszłość.

Rezultatem ponadnarodowego szkolenia REMOTE CTRL będzie utworzenie ponadnarodowej grupy podobnie myślących profesjonalistów z dziedziny edukacji, którzy będą się wzajemnie wspierać i rozwijać swoje relacje robocze w przyszłości.

Szkolenie ma się odbyć w Irlandii w 16 miesiącu (marzec 2022).