Διακρατική Επιμορφωτική Εκδήλωση

REMOTE CTRL Νέα & Εκδηλώσεις Διακρατική Επιμορφωτική Εκδήλωση

Το ενδο-υπηρεσιακό επιμορφωτικό Πρόγραμμα για εκπαιδευτές ενηλίκων θα απευθύνεται σε ενήλικες εκπαιδευτές, καθοδηγητές, επαγγελματικά στελέχη, κτλ. και θα αποτελείται απο εκπαιδευτικό υλικό 40 ωρών για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής.Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί ώστε να εισαγάγει στους νέους πόρους εξ αποστάσεως εργασίας και να εντοπίσει και εξηγήσει τις νέες προσεγγίσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση και ένταξη των βασικών εργαλείων στην καθημερινή υποστήριξη της επαγγελματικής δραστηριότητας. Θα δοθεί έμφαση σε αυτό το μέρος του επιμορφωτικού προγράμματος, ώστε να διασφαλιστεί πως οι εκπαιδευτές ενηλίκων, οι εργοδότες, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι θα έχουν υπόψη τους τους νέους πόρους που αναπτύχθηκαν και με άνεση θα τους χρησιμοποιούν στα δικά τους εξ αποστάσεως επαγγελματικά εγχειρήματα.

Όλοι οι εταίροι θα στείλουν κατάλληλους, συνεργαζόμενους επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων σε αυτήν την εκδήλωση. Καθώς η επιμόρφωση θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, όλοι οι εταίροι θα διασφαλίσουν ότι όσοι επιλεγούν να παρακολουθήσουν θα έχουν άριστες γλωσσικές δεξιότητες της αγγλικής. Ενώ η ενδο-υπηρεσιακή επιμόρφωση εν δυνάμει θα προσφέρεται σε τοπικής εμβέλειας περιβάλλοντα, είναι σαφές στους εταίρους ότι πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους προσφέρει το ERASMUS+ να φέρνει κοντά μικρές ομάδες επαγγελματιών για να μοιραστούν εμπειρίες, να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να αναπτύξουν θετικές εργασιακές σχέσεις για το μέλλον.

Το αποτέλεσμα της διακρατικής επιμορφωτικής εκδήλωσης του REMOTE CTRL θα είναι η εγκαθίδρυση διακρατικής ομάδας εκπαιδευτών με ομοιογενή νοοτροπία, που θα στηρίξουν ο ένας τον άλλο και θα αναπτύξουν περαιτέρω τις εργασιακές τους σχέσεις στο μέλλον.

Αυτή η εκδήλωση σχεδιάζεται να λάβει χώρα στην Ιρλανδία , τον 16ο μήνα του έργου (Μάρτιος 2022).