Καλώς ήρθατε!

Το REMOTE CTRL είναι ένα Erasmus+ χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, που διαρκεί από το Σεπτέμβριο 2020 έως τα τέλη Αυγούστου 2022.

Σε αυτήν την ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τα γεγονότα που οργανώνονται από το πρόγραμμα καθώς και για τις ανεπτυγμένες πηγές του.

Ο στόχος του προγράμματος REMOTE CTRL είναι να καλλιεργήσει δεξιότητες και συμπεριφορές σε εργαζόμενους και εργοδότες, προετοιμάζοντας τους να ενταχθούν στην εξ αποστάσεως εργασία ή σε ευέλικτα μοντέλα εργασίας, και να αυξήσει τη δυναμική τους προσαρμογή σε μια μεταλασσόμενη ψηφιακή οικονομία.

Το πρόγραμμα REMOTE CTRL στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πηγών που απευθύνονται στις ανάγκες των εργοδοτών, των εργαζομένων και των εκπαιδευτών της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα στηρίξει εκπαιδευτικούς της πρώτης γραμμής, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη και μεμονωμένους εργαζομένους ώστε να κάνουν το πρώτο βήμα προς την ανα-δόμηση του κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού βίου τους, υιοθετώντας την εξ αποστάσεως εργασία.

Το πρόγραμμα REMOTE CTRL προτείνει τα ακόλουθα παραδοτέα που αγγίζουν τους στόχους του:

(1) REMOTE CTRL Τα κύρια μαθήματα και το εγχειρίδιο για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργοτοδοτών – περιλαμβάνει ένα κατανοητό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα παρέχεται μέσω μιας σειράς κύριων μαθημάτων συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας για να ενισχύσουν τα ανώτερα στελέχη να προσαρμόσουν τον τρόπο διοίκησης στο εξ αποστάσεως εργασιακό περιβάλλον.
(2) REMOTE CTRL Η Εργαλειοθήκη Εργαζομένων – στοχεύει στην ανάπτυξη εξ αποστάσεωςεργασιακών γραμματισμών των εργαζομένων ώστε να διαχειριστούν με επιτυχία εξ αποστάσεως επαγγελματικές σταδιοδρομίες.
(3) Ενδο-υπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης για ΕΕΚ – Αυτό το πρόγραμμα θα στηρίξει εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα και τις εργαλειοθήκες, προσφέροντας συνάμα υποστήριξη στους εργοδότες κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσως εργασιακής τους διαδρομής.
(4) MOOC – Η πλατφόρμα μαζικών και ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων θα φιλοξενήσει όλο τα υλικό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Θα υπάρχει ελεύθερη και εξ αποστάσεως πρόσβαση σε αυτό. Θα είναι πλήρως συμβατό με όλες τις συσκευές και πλατφόρμες.
(5) Έκθεση Προτάσεων Πολιτικής – Οι εταίροι αναγνωρίζουν ότι το προτεινόμενο μοντέλο του προγράμματος δυνητικά θα αποτελέσει σημείο αναφορας στην πολιτική μάθησης σε όλες τις χώρες εταίρους. Με αυτό τον τρόπο, ένα δημοσιευμένο άρθρο θα αποτελέσει βασικό παράγοντα πολιτικής δίνοντας την ευκαιρία αναστοχασμού στους εταίρους για ό,τι αποκόμισαν, να κάνουν συστάσεις πολιτικής και να διαμορφώσουν την αγορά εργασίας, την πολιτική ΕΕΚ, σε εθνικο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μάθετε περισσότερα για τις οργανώσεις που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.