Tervetuloa!

REMOTE CTRL on Erasmus+ ohjelman rahoittama projekti, joka toteutetaan syyskuun 2020 ja elokuun 2022 välisenä aikana. 

Tälle sivustolle kootaan tietoa projektin järjestämistä tapahtumista sekä kehitetyistä resursseista. 

REMOTE CTRL -projektin tavoitteena on rakentaa sekä työntekijöiden että työnantajien taitoja ja ominaisuuksia ja valmistella heitä etätyöhön tai joustavimpiin työkäytäntöihin lisäten heidän kykyään sopeutua muuttuvaan digitalisoituneeseen työelämään.

REMOTE CTRL -projektin tavoitteena on kehittää räätälöityjä koulutusresursseja, jotka vastaavat työnantajien, työntekijöiden ja ammattillisen koulutuksen kouluttajien tarpeita etätyöskentely-ympäristössä. Projekti tukee kouluttajia, yritysten omistajia ja johtajia sekä yksittäisiä työntekijöitä ensimmäisissä askeleissa kohti sosiaalisen, kansalais- ja taloudellisen elämän uudelleen rakentamista etätyöhön sopeutumalla. 

REMOTE CTRL -projekti ehdottaa seuraavia tuotoksia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi:

(1) REMOTE CTRL Masterclass ja käsikirja työnantajille  kattava koulutusohjelma, joka tukee johtajia johtamistyylinsä muokkaamisessa etätyöympäristöön sopivaksi.
(2) REMOTE CTRL Työkalupakki työntekijöille – jossa pyritään kehittämään työntekijöiden etätyötaitoja.
(3) Ammatillisen koulutuksen kouluttajien täydennyskoulutus  – tämä koulutus tukee kouluttajia molempien edellisten koulutusten hyödyntämisessä.
(4) MOOC – näillä avoimilla verkkokursseilla on esillä projektin kaikki kehitetyt tuotokset. Ne ovat kaikkien saatavilla verkossa. MOOC optimoidaan kaikille laitteille sopivaksi.
(5) Toimintatapasuositukset  – Projektikonsortio on tietoinen siitä, että tässä projektissa ehdotettu malli voi tuottaa merkittävää keskinäistä oppimista partnerimaissa. Tämä toimintatapasuositukset dokumentti on keskeinen julkaisu projektin päätteeksi, jotta partnerit voivat pohtia saatuja kokemuksia, antaa toimintatapasuosituksia ja vaikuttaa työmarkkinoiden ja ammatillisen koulutuksen toimintatapoihin kansallisella ja Euroopan tasolla.